Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân phường 13 quận 8 (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 13 quận 8

Số lượng còn: 3