Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bá Canh
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Louis RouBaud
Giá ebook: 35,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Đình Xê
Giá ebook: 22,000 VNĐ
Chi tiết sách
70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định - TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3