Chi tiết sách
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới

Tác giả: Tỉnh ủy Kiên Giang

Số lượng còn: 3