Chi tiết sách
Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960-2005) (tỉnh Bình Phước)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk-Ơr, tỉnh Bình Phước

Số lượng còn: 3