Chi tiết sách
Lịch sử đấu tranh cách mạng và 25 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (1930 - 2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 3