Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Sơn Nhì (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì quận Tân Phú

Số lượng còn: 3