Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: ThS. Vũ Thị Ngọc Thu
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ quận 6 (1975-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6

Số lượng còn: 3