Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hiệp Huyện Củ Chi (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hiệp huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3