Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 10 Quận 6 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận 6

Số lượng còn: 3