Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 Quận 10 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 10

Số lượng còn: 3