Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và nhân dân xã Trung Lập Thượng - Huyện Củ Chi (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3