Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thạnh Đông (1930-2010)-Huyện Củ Chi

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh Đông

Số lượng còn: 3