Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Long Trường (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Trường quận 9

Số lượng còn: 3