Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Võ Văn Thành
Giá ebook: 48,000 VNĐ
Tác giả: Lam Anh
Giá ebook: 36,000 VNĐ
Tác giả: An Chi
Giá ebook: 60,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Minh Hải
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Tác giả: ThS. Hồ Viết Bình - ThS. Phan Minh Thanh

Số lượng còn: 5