Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Phạm Phương Thảo
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Trần Đình Ba
Giá ebook: 50,000 VNĐ
Tác giả: Trần Nguyễn Huyền Trâm
Giá ebook: 23,000 VNĐ
Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu hội thảo quốc gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh

Tác giả: Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

Số lượng còn: 3