Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: ThS. Vũ Thị Ngọc Thu
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu hội thảo quốc gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh

Tác giả: Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

Số lượng còn: 3