Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: Huỳnh Thị Điệp
Giá ebook: 16,000 VNĐ
Tác giả: Ngô Minh Oanh (Chủ biên) - Hồ Sỹ Anh - Nguyễn Ngọc Tài - Nguyễn Thị Phú
Giá ebook: 40,000 VNĐ
Tác giả: Phan Huy Xu - Võ Văn Thành
Giá ebook: 40,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu hội thảo quốc gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh

Tác giả: Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

Số lượng còn: 1