Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 10 quận Tân Bình (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Tân Bình

Số lượng còn: 3